GET ile Güvenli Alışverişin Keyfini Yaşa.

Ön Bilgilendirme Formu

kurumsal

1. TARAFLAR VE KONU
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, Alıcı ve Satıcı arasındaki Sözleşme’ye ilişkin Kanun ve
Yönetmelik hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca Yönetmelik uyarınca yer verilmesi zorunlu
olan hususlar Ön Bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır.
ALICI, Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’ye ilişkin bilgileri üyeliğinin bağlı olduğu “Hesabım”
sayfasından takip edebilecek olup değişen bilgilerini bu sayfa üstünden güncelleyebilecektir. Ön
Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’nin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep
edilmesi halinde ayrıca elektronik posta ile de gönderilebilecektir.
2. TANIMLAR
Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler
karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
ALICI

:
Bir Mal veya Hizmet’i ticari veya
mesleki olmayan amaçlarla edinen,
kullanan veya yararlanan gerçek
kişiyi,

Bakanlık

: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret
Bakanlığı’nı,

Banka

: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
uyarınca kurulan lisanslı kuruluşları,

ESNAFPAZAR veya Elektronik Ticaret Aracı Hizmet
Sağlayıcı

:
Oluşturduğu sistem ile Satıcı’nın
Ürün/Hizmet’i satışa sunduğu
Platform’u işleten ve Satıcı adına
mesafeli sözleşme kurulmasına
aracılık eden ESNAFACANVER E-
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ni,

Hizmet

:
Bir ücret veya menfaat karşılığında
yapılan ya da yapılması taahhüt
edilen Ürün sağlama dışındaki her
türlü tüketici işleminin konusunu,

Kanun

: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun’u,

Kargo Şirketi

:
Ürün’ün Alıcı’ya ulaştırılmasını, iade
süreçlerinde Alıcı’dan alınarak Satıcı
veya ESNAFPAZAR’a ulaştırılmasını
sağlayan anlaşmalı kargo veya lojistik
şirketini,

Ön Bilgilendirme Formu

:
Sözleşme kurulmadan ya da buna
karşılık herhangi bir teklif Alıcı
tarafından kabul edilmeden önce
Alıcı’yı Yönetmelik’te belirtilen asgari
hususlar konusunda bilgilendirmek
için hazırlanan formu,

Platform

:
ESNAFPAZAR’a ait
www.ESNAFPAZAR.com adlı internet
sitesini ve mobil uygulamasını,

Satıcı

:
Kamu tüzel kişileri de dahil olmak
üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye Ürün/Hizmet sunan ya da
Ürün/Hizmet sunanın adına ya da
hesabına hareket eden ve aşağıda
bilgileri bulunan gerçek ve/veya tüzel
kişiyi,

Sözleşme

: Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen
Sözleşme’yi,

Ürün

:
Alışverişe konu olan taşınır eşya,
konut veya tatil amaçlı taşınmaz
mallar ile elektronik ortamda
kullanılmak üzere hazırlanan yazılım,
ses, görüntü ve benzeri her türlü
gayri maddi malı,

Yönetmelik

: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni
ifade eder.
3. ALICI, SATICI VE ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI
ALICI BİLGİLERİ
Teslim Edilecek Kişi : Emre Senturk
Teslimat Adresi

: Mansuroğlu Mah. Ankara CD. No:47, Mavi Plaza,D:610
/İzmir
Telefon : 532*****72
Faks : 532*****72
E-posta/Kullanıcı Adı :
SATICI BİLGİLERİ

Satıcının Ticaret Unvanı / Adı ve
Soyadı : DENİZKENT SAFİR TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Satıcının Adresi

: Çağlayan mah. 7513 sokak 2/1 Manavgat/Antalya Trendsbag
showroom merkezi
Satıcının Mersis Numarası : 0291083940300010
Satıcının Vergi Kimlik Numarası : 2910839403
Satıcının Telefonu : 5317158694
Satıcının Faks Numarası : 5317158694
Satıcı KEP ve E-posta Bilgileri : denizkent.safirturizm@hs01.kep.tr

ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Unvanı : ESNAFACANVER E-TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Adresi : :BAHÇELERARASI MAH.
MİTHATPAŞA CAD. BAL-PA BLOK
NO:22 İÇ KAPI NO:5
BALÇOVA/İZMİR
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Mersis Numarası : 0380124111300001
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Vergi Kimlik Numarası : 3801241113 / BALÇOVA VERGİ

DAİRESİ
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Telefonu : 0 507 349 75 50
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Faks Numarası : …
4. ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ
4.1. Ürün/Hizmet’in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, fiyatı) Platform’da
yer almakta olup Platform üzerinden detaylı şekilde incelenebilecektir.
4.2. Ürün/Hizmet karşılığında ödenecek tüm tutarlar (tüm vergiler dahil satış fiyatı, kargo bedeli,
taksit farkı tutarı, açık pazar ve/veya diğer butiklerinden eş zamanlı olarak gerçekleştirilen
alışverişlerde hak kazanılan toplam indirim tutarı vb.) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ürün/Hizmet Açıklaması Adet Peşin
Fiyatı
Ara
Toplam
(KDV

Dahil)

3'lü Valiz Seti Boy %100 Policarbon Kırılmaz Valiz Mavi
201x 1 4100
TL
4100
TL
Kargo Tutarı - 29.99
TL
29.99
TL
150 TL ve Üzeri Kargo Bedava (Satıcı Karşılar) - 29.99
TL
29.99
TL
    Topla
m
4100
TL
Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli : 4100 TL
Kargo Ücreti : 29.99 TL
Taksit Farkı : 0 TL
Toplam Sipariş Bedeli : 4100 TL
Ödeme Şekli ve Planı : 3 Taksit
Teslimat Adresi

:
Mansuroğlu Mah.
Ankara CD. No:47,
Mavi Plaza,D:610
/İzmir
Teslim Edilecek Kişi : Emre Senturk
Fatura Adresi

:
Mansuroğlu Mah.
Ankara CD. No:47,
Mavi Plaza,D:610
/İzmir
Sipariş Tarihi : 13.12.2023
Teslim Şekli

:
Alıcıya Teslim veya
ESNAFPAZAR
Teslimat Noktasına
noktasına teslim
Teslimat Süresi* : En geç 30 gün
Kargo Şirketi’ne Teslim Süresi** : 2023-12-15

Teslim Şartları ürün sayfasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.
*Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.
**Belirtilen süre teslimatın taahhüdü değildir, satıcı tarafından kargo şirketine teslim edilme süresini
ifade eder.
4.3. Söz konusu ürün bedeli, “esnafpazar alıcı güvencesi” kapsamında satıcı adına, esnafpazar
tarafından alıcı’dan tahsil edilmektedir. alıcı malın bedelini esnafpazar'a ödemekle, ürün bedelini
satıcı’ya ödemiş sayılacak ve bir daha ödeme yükümlülüğü altına girmeyecektir. alıcı’nın ilgili mevzuat
kapsamında iade hakları saklıdır.
5. GENEL HÜKÜMLER
5.1. Satıcı, Ürün/Hizmet’i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri,
kullanım kılavuzları ile mevzuat gereği Ürün/Hizmet’le birlikte teslim etmesi gereken sair bilgi ve
belgeler ile teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. Ürün, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişiye, taahhüt edilen teslim süresi içerisinde
ve her halükârda 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile, Alıcı’nın Platform’da belirtmiş
olduğu teslimat adresine Kargo Şirketi tarafından teslim edilir. Bu süre içerisinde Satıcı’nın edimini
yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme'yi feshedebilecektir. Ancak Alıcı’nın isteği veya kişisel
ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürün/Hizmet satışlarında teslim süresi ilgili 30 (otuz) günü
aşabilecektir. Ayrıca, sipariş durumu “Ön Sipariş” veya “Sipariş Üzerine Üretim” olarak belirtilen
Ürün/Hizmet için teslimat süresi de 30 (otuz) günü aşabilecek olup Alıcı, Alıcı’nın isteği veya kişisel
ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan “Sipariş Üzerine Üretim” ya da “Ön Sipariş” statüsünde olan bir
Ürün/Hizmet satın aldığında teslimatın 30 (otuz) gün içerisinde yapılmaması dolayısıyla Sözleşme’yi
feshedemeyecektir.
5.3. Satıcı Ürün’ü Kargo Şirketi aracılığı ile Alıcı’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo
Şirketi’nin Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde Alıcı’nın Ürün’ü Kargo Şirketi’nin Satıcı
tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.
5.4. Alıcı’nın herhangi bir nedenle Ürün/Hizmet’i teslim almaması halinde, Alıcı’nın Ürün/Hizmet’i
iade ettiği kabul edilecek olup bu halde, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere Alıcı’dan tahsil
edilen tüm ödemeler yasal süresi içerisinde Alıcı’ya iade edilecektir.
5.5. Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin teslim anında adreste bulunmaması
durumunda Alıcı'nın Ürün/Hizmet’i geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından
kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir.
5.6. Ürün/Hizmet’in teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Platform’da
teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır.
5.7. Satıcı, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı Platform üzerinden
bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle muadil bir Ürün/Hizmet tedarik edebilecektir.
5.8. Ürün/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı’nın bu durumu
öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya veri saklayıcısı ile bildirmesi ve
varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren
en geç 14 (ondört) gün içinde iade etmesi zorunludur. Ürün/Hizmet’in stokta bulunmaması durumu,
Ürün/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

5.9. Alıcı, Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı, ayıplı
veya eksik Ürün/Hizmet’i teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün/Hizmet’in hasarsız ve sağlam
olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma
hakkı kullanılacaksa Ürün/Hizmet kullanılmamalı ve Ürün/Hizmet faturası ve teslim sırasında Alıcı’ya
iletilen diğer tüm belgeler (örneğin garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb.) ile birlikte iade edilmesi
gerekmektedir.
5.10. Alıcı, Sözleşme konusu bedeli ödemekle yükümlü olup, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu
bedelin ödenmemesinin ve/veya Banka kayıtlarında iptal edilmesinin Satıcı’nın Ürün/Hizmet’i teslim
yükümlülüğü ile Sözleşme’den kaynaklanan sair yükümlülüklerinin sona ereceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir sebeple Banka tarafından başarısız kodu gönderilen ancak buna
rağmen Banka tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin olarak, Satıcı’nın herhangi bir
sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.11. Alıcı, Ürün’ün teslim edilmesinden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız
kullanılması sonucunda Sözleşme konusu bedelin ilgili Banka tarafından Satıcı’ya ödenmemesi
halinde, Alıcı Ürün’ü 3 (üç) gün içerisinde iade masrafları Alıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade
edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.12. Sözleşme kapsamında herhangi bir nedenle Alıcı’ya bedel iadesi yapılması gereken durumlarda,
Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış olması halinde, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın
banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı
bulabileceğini, bu tutarın Satıcı tarafından Banka’ya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması
halinin tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğunu ve olası gecikmelerde Banka’nın sorumlu
olduğunu ve bunlar için ESNAFPAZAR’ı ve Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
5.13. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün/Hizmet’in
Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi
halinde, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir
önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin Banka’dan kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin
yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edilebilecektir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin
etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, söz konusu taleplerin 24 (yirmidört) saat
içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
5.14. Sipariş edilmeyen Ürün/Hizmet’in gönderilmesi durumunda, Alıcı’ya karşı herhangi bir hak ileri
sürülemez. Bu hallerde, Alıcı’nın sessiz kalması ya da söz konusu Ürün/Hizmet’i kullanmış olması,
sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz.
5.15. Alıcı’nın sipariş edebileceği Ürün/Hizmet adetlerine Platform’dan yapılacak duyurularla kısıt
getirilebilir. Alıcı’nın Platform’dan yapılan duyurularda belirtilen adedin üzerinde Ürün/Hizmet sipariş
etmek istemesi halinde sipariş vermesi engellenebilecek, siparişi verdikten sonra belirtilen adedin
üstünde sipariş verdiğinin tespit edilmesi halinde ise belirtilen adedin üstündeki siparişleri iptal
edilebilecek ve bu halde varsa iptal edilen siparişlere ilişkin teslimat masrafları da dâhil olmak üzere
tahsil edilen tüm ödemeler yasal süresi içerisinde Alıcı’ya iade edilecektir. Alıcı işbu hususları kabul
ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerinin engellenebileceği ve iptal
edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.16. Satıcı’nın herhangi bir sebeple tedarik edemediği siparişler, Alıcı’nın onayının alınması halinde,
mevzuattaki yasal teslim süresini aşmamak ve Alıcı’nın Ürün/Hizmet ile aynı özellikleri haiz olmak
kaydıyla, bir başka satıcıya aktarılabilecektir. Böyle bir durumda Ürün/Hizmet yeni satıcı tarafından

Alıcı’ya gönderilecek olup Sözleşme yeni satıcı ile Alıcı arasında kurulmuş olacaktır. Bu halde, Alıcı’ya
herhangi bir ek bedel, ücret ve/veya masraf yansıtılmayacaktır.
5.19. Alıcı tüketici sıfatıyla talep, şikayet ve önerilerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini
kullanmak suretiyle ve/veya Platform’un sağladığı kanallarla (0 212 xxxxx telefon numarası üzerinden)
ulaştırabilecektir.
6. ÖZEL ŞARTLAR
6.1. Alıcı, aksi belirtilmedikçe, Platform’da birden fazla mağazadan tek bir sepette alışveriş
yapabilecektir. Aynı sepet içerisinde farklı mağazadan alınan her bir Ürün/Hizmet için Satıcı
tarafından birden fazla fatura kesilebilecektir. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir
ki, Satıcı, Alıcı’nın farklı butiklerden aldığı Ürün/Hizmet’in teslimatını mevzuattaki yasal süre içerisinde
kalmak koşuluyla farklı zamanlarda gerçekleştirebilecektir.
6.2. Alıcı’nın vereceği siparişlerde kurumsal fatura seçeneğini seçmesi durumunda Satıcı, Alıcı
tarafından Platform üzerinden bildirilecek vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgilerini kullanarak
kurumsal fatura düzenleyecektir. Faturada yer alması gereken bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz
girilmesi tamamen Alıcı’nın sorumluluğunda olup, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat Alıcı
sorumludur.
6.3. Platform üzerinden kredi kart ile ödeme yapılması halinde, Banka tarafından kampanyalar
düzenlenerek Alıcı tarafından seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulanabilecek
veya taksit erteleme gibi ek hizmetler sunulabilecektir. Bu tür kampanyalar Banka’nın
inisiyatifindedir. Alıcı’nın kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine
bölünerek kredi kartı özetine Banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat
farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planlarının oluşturulması
Banka’nın inisiyatifindedir.
6.4. Dijital ürünler fiziki gönderime uygun olmayıp, teslimat ürün niteliğine göre şartlarında belirtilen
şekilde gerçekleştirilecektir. Sözleşme’nin yer alıp da teslimat şekilleri vb. gibi fiziki ürünler için geçerli
olan düzenlemeler dijital ürünlere uygulanmayacak olup bu maddelerdeki düzenlemeler uygulanabilir
olduğu ölçüde ürün şartlarında belirtilen koşul ve açıklamalara uygun olacak şeklinde
yorumlanmalıdır.
6.5.Sipariş verilen Ürün’ün elektrikli motosiklet olması halinde kurulumu gerçekleştikten veya tescil
işlemi yapılıp ruhsatlandıktan sonra Platform üzerinden iadesi mümkün olmamaktadır.
6.6. Platformda satışa sunulan Ürün/Hizmetler yalnızca Satıcı tarafından belirlenen sınırlı
lokasyonlara (il/ilçe/bölge) teslim edilmek üzere satışa sunulabilecek olup, sipariş sürecinde Alıcı'nın
bu ürün/hizmetler için teslimat adresini Satıcı tarafından belirlenmiş olan lokasyonlardan biri dışında
seçmesi halinde ilgili sipariş verilemeyecek/satın alım gerçekleşmeyecektir.
6.7.Türkiye Cumhuriyeti resmi kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli yürütülen "Depreme Yardım
Seferberliği" ve benzeri seferberlik ve yardım işlemleriyle bağlantılı siparişlerde (ö: koli yardımı, vb.),
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1-h maddesi gereği cayma hakkı kullanılamayacaktır.
7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR
7.1. Satıcı, işbu sözleşme kapsamındaki kişisel verileri sadece Ürün/Hizmet’in sunulması amacıyla
sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, (“KVKK”) ikincil mevzuata ve Kişisel
Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işleyecektir. Satıcı, Platform üzerinden eriştiği kişisel

veriler haricinde Alıcı’nın kişisel verilerini işlemeyeceğini ve Platform üzerinden sağlanan yöntemler
dışında Alıcı ile harici olarak iletişime geçmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.2. Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında sağladığı kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu
kontrol etmekle, bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamak, ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve
benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli tedbirleri almak ve söz konusu kişisel verilerin
güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan ve üçüncü kişilerden gelen
taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.3. Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen
kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-
sınai haklar ve mülkiyet hakları ESNAFPAZAR’a aittir.
8. CAYMA HAKKI
8.1. Alıcı, 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin
Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.
8.2. Cayma hakkı süresi, Hizmet için Sözleşme’nin kurulduğu gün; Ürün için Alıcı’nın veya Alıcı
tarafından belirlenen üçüncü kişinin Ürün’ü teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, Sözleşme’nin
kurulmasından Ürün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
8.3. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen Ürün’de, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü
kişinin son Ürün’ü teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan Ürün’de, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son
parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca Ürün’ün düzenli tesliminin yapıldığı durumlarda, Alıcı veya Alıcı tarafından
belirlenen üçüncü kişinin ilk Ürün’ü teslim aldığı gün
esas alınır.
8.4. Ürün teslimi ile Hizmet ifasının birlikte olduğu durumlarda, Ürün teslimine ilişkin cayma hakkı
hükümleri uygulanır.
8.5. Satıcı;
a) Ürün'ün teslimi veya Hizmet’in ifasından önce Alıcı’nın cayma hakkını kullanması durumunda
cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren,
b) Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı’nın cayma hakkını kullanması durumunda, cayma bildiriminin
kendisine ulaştığı tarih itibarıyla bedel Satıcı’ya aktarılmamışsa cayma hakkına konu Ürün’ün, iade için
öngörülen Kargo Şirketi’ne teslim edildiği tarihten veya iade için öngörülenin haricinde bir Kargo
Şirketi ile iade edilmesi durumunda da Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren,
c) Alıcı’nın siparişinin yasal süre içerisinde teslim edilememesi nedeniyle Sözleşme’yi fesih hakkını
kullanması durumunda fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren
15 (onbeş) gün içinde, tahsil ettiği Sözleşme konusu bedeli ile teslimat masraflarının Alıcı’ya
iadesinden sorumludur.
8.6. Cayma hakkı bildiriminin ve Sözleşme’ye ilişkin diğer bildirimlerin mevzuata uygun ve süresi
içerisinde Platform’da belirtilen ESNAFPAZAR’a ve/veya Satıcı’ya ait iletişim kanallarından yapılması

şarttır. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına https://www.esnafpazar.com/iletisim.html
linkinden ulaşılabilmektedir.
8.7. Cayma hakkının kullanılması halinde:
a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (ondört) gün içerisinde Ürün’ü Satıcı'ya Kargo
Şirketi’yle geri gönderir.
b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve varsa
Ürün ile birlikte hediye edilen diğer Ürünler’in de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi
gerekmektedir.
8.8. Alıcı cayma süresi içinde Ürün’ü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir
şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
8.9. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Sözleşme konusu bedeller
Alıcı’ya Alıcı’nın ödeme yöntemi ile iade edilmektedir. Ürün/Hizmet, Satıcı'ya iade edilirken,
Ürün/Hizmet’in teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade
edilmesi gerekmektedir. Alıcı’nın kurumsal fatura istemesi halinde ilgili Ürün/Hizmet iadesi için iade
faturası kesmesi veya mümkünse süresi içerisinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi
gerekmektedir.
8.10. Alıcı iade edeceği Ürün/Hizmet’i Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı'nın Kargo Şirketi ile
Satıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. İade için Alıcı’nın bulunduğu yerde
Satıcı’nın Kargo Şirketi şubesi bulunmaması halinde, Alıcı Ürün’ü herhangi bir Kargo Şirketi’yle
gönderebilecektir. Bu halde iade kargo bedeli ve Ürün’ün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı
sorumludur.
8.11. Alıcı cayma hakkını işbu maddede belirtilen süre ve usuller dahilinde kullanacak olup aksi halde
cayma hakkını kaybedecektir.
9. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
9.1. Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya ESNAFPAZAR’ın
kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan;
iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara
ilişkin sözleşmeler,
f)Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması
halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin
sözleşmeler,
g)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine
ilişkin sözleşmeler,

h)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama,
yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine
ilişkin sözleşmeler,
i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara
ilişkin sözleşmeler,
j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin
sözleşmeler,
cayma hakkı kullanılamayacak; bu siparişler bakımından Platform üzerinden iade kodu da
oluşturulamayacaktır.
9.2. Ürün/Hizmet’in Yönetmelik'in uygulama alanı dışında bırakılmış olan (Sözleşme’nin 3.3.
maddesinde listelenmiştir) Ürün/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı
arasındaki hukuki ilişkiye Yönetmelik hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı
kullanılamayacak; bu siparişler bakımından Platform üzerinden iade kodu da oluşturulamayacaktır.
9.3. Platform üzerinden elektronik kod satın alındığı durumlarda bahse konu siparişlerde Yönetmelik
gereği cayma hakkı söz konusu olmayacaktır. Bu siparişler bakımından Platform üzerinden iade kodu
da oluşturulamayacaktır.
10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
10.1Sözleşme’nin uygulanmasında, Bakanlık’ça ilan edilen değerlere uygun olarak Alıcı’nın
Ürün/Hizmet’i satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici
Mahkemeleri yetkilidir.

Kayıt Ol İNDİRİMLERDEN Haberdar Ol

İndirimlerden Haberdar Olmak İçin Mailini Kaydet.