GET ile Güvenli Alışverişin Keyfini Yaşa.

Influencerlara İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

kurumsal

INFLUENCERLARA İLİŞKİN

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla Mithatpaşa caddesi Bahçeler arası mahallesi Bal-Pa iş merkezi No:22/5 Balçova/İZMİR (“Esnaf Pazar” veya “Şirket”) olarak Şirketimize yapılan Influencer başvurularının değerlendirilmesi, iş ortaklığının kurulması ve Esnaf Pazar’a ait internet sitesi ve mobil uygulamalarda (“Esnaf Pazar Platformu”) veya diğer kanallarda gerçekleştirilen işbirliği faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz.

Esnaf Pazar tarafından kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları, toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri nelerdir?

Kimlik, iletişim ve mesleki deneyim bilgileriniz (ad soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi, sosyal medya hesap isimleri, adres, telefon numarası, e-posta adresi, mesleki deneyim bilgisi)  sözleşmenin kurulması veya ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, pazaryeri operasyonunun ve lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, Esnaf Pazar politikalarına ve kurallarına uygun davranılmasının sağlanması ve denetlenmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,  Esnaf Pazar nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün tanıtım süreçlerinin yürütülmesi, işbirliği ve teklif süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla, sözleşmenin ifası için gerekli olması, bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması için zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak bizzat tarafınızca paylaşılması halinde elektronik ortamda dijital formlar aracılığıyla veya fiziki ortamda otomatik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Finans bilgileriniz (ödeme ve banka hesap bilgileri), sözleşmesel ilişkimiz kapsamında ödeme yönetimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, vergi mükellefiyetinin teyit edilebilmesi, hakediş tutarlarının tarafınıza doğru ve eksiksiz bir şekilde yatırılmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla, sözleşmenin ifası için gerekli olması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak, bizzat tarafınızca paylaşılması halinde elektronik ortamda otomatik yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

Fiziksel bilgileriniz (beden ve ayakkabı numarası),  sözleşmesel ilişkimiz kapsamında ürün tanıtım süreçlerinin yürütülmesi ve tanıttığınız ürünlerin satışının gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla, sözleşmenin ifası için gerekli olması ve temel hak ve özgürlüklerinize herhangi bir zarar vermeden meşru menfaatlerimiz için kişisel verilerinizi işlememizin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak tarafınızca bizzat paylaşılması halinde elektronik ortamda otomatik yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

İşlem güvenliği bilgileriniz (IP adresi bilgisi, kullanıcı adı ve şifre bilgileri, çerez bilgileri, kimlik doğrulama bilgileri, internet erişim log bilgileri), bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Esnaf Pazar platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması, ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması için zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak, elektronik ortamda otomatik yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

Profiliniz altında veya Esnaf Pazar Platformunda paylaştığınız bilgiler (fotoğraf, video, koleksiyon bilgileri ve diğer paylaşım, içerik veya kayıtlarınızda yer alan bilgiler),  sözleşmenin kurulması veya ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, pazaryeri operasyonunun ve lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, Esnaf Pazar politikalarına ve kurallarına uygun davranılmasının sağlanması ve denetlenmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün tanıtım süreçlerinin yürütülmesi, işbirliği ve teklif süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, sözleşmenin ifası için gerekli olması hukuki sebebine dayanarak elektronik ortamda otomatik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Esnaf Pazar kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız.

Bu bağlamda, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla kişisel verileriniz paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, iş sürekliliğinin sağlanması, Esnaf Pazar ile akdetmiş olduğunuz sözleşmesel ilişki kapsamında ürün tanıtım süreçlerinin yürütülmesi ve tanıttığınız ürünlerin satışının gerçekleştirilmesinin sağlanması, işbirliği ve teklif süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, stratejik analiz çalışmalarının yürütülmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması amaçları başta olmak üzere ve işbu aydınlatma metninin birinci maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak gerekli olduğu ölçüde iştiraklerimiz ve grup şirketlerimizle, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, Platformda satış faaliyeti gösteren satıcılarımızla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve ürün veya hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Esnaf Pazar Platformunda yer alan tüm bilgileriniz, üretimini veya paylaşımını gerçekleştirdiğiniz tüm fotoğraf, video, içerik, kayıt ve bu içerik ve kayıtlarda yer alan veya iş ortaklığı kapsamında paylaştığınız kişisel verileriniz, Esnaf Pazar Platformunda (anasayfa, keşfet sayfası, ürün bilgileri ile ürün ve satıcı değerlendirmeleri başta olmak üzere Platform’daki çeşitli alanlarda) ve sosyal medya hesaplarında Esnaf Pazar kullanıcılarına açık olarak paylaşılmaktadır.

Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun olarak, başvuru formu ile birlikte sistemlerimizde kayıtlı mail adresiniz üzerinden kvkk@EsnafPazar.com mail adresine iletebilirsiniz. Başvuru formuna, https://www.Esnaf Pazar.com/kisisel_verilerin_korunmasi.html adresinde yer alan Aydınlatma Metni’nin “HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Hakkında

Esnaf Pazar işbu aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleme hakkını her zaman saklı tutar.

 

Kayıt Ol İNDİRİMLERDEN Haberdar Ol

İndirimlerden Haberdar Olmak İçin Mailini Kaydet.