GET ile Güvenli Alışverişin Keyfini Yaşa.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

kurumsal

Veri Sorumlusu
ESNAFACANVER E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(“ESNAFACANVER” “ESNAFPAZAR” veya “Şirket”)  ESNAFACANVER olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve
yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin
İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık. Bunlara ek olarak internet sitemizi, mobil sitemizi ve/veya mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz
durumunda kullanılan çerez ve SDK’lar hakkında ayrıntılı bilgiler Çerez Politikası’nda yer almaktadır. Bunlar aracılığıyla işlenen kişisel veriler ise bu Aydınlatma Metni’nde açıklanmaktadır.Aydınlatma Metni, ESNAFACANVER tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. ESNAFACANVER, Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir.Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://www.esnafacanver.com/kisisel-verilerin- korunmasi adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.
İLGİLİ KİŞİLER
1- MÜŞTERİLER
VERİ KATEGORİLERİ
1.1- Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Ad – Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Firma / Ürün /Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet
Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme ve Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Ticari ve/veya İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası; Sunulan Ürün ve Hizmetlerden Faydalandırmak için Gerekli Çalışmaların İş Birimleri Tarafından Yapılması ve İlgili İş Süreçlerinin Yürütülmesi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların 
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

2
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve 
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitemizdeki üyelik formları, hesabım sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri (Ör: Google Login, Facebook Login vb.)
vasıtasıyla toplanmaktadır.
2- İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
E-Posta Adresi, Fatura  ; Teslimat Adresleri, Cep Telefonu Numarası
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibin ve Yürütülmesi; Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi;Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Süreçlerinin Yürütülmesi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri 3
Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitemizdeki üyelik sayfaları, sözleşmeler, hesabım sayfası başta olmak üzere internet sitemizin içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı doldurulabilecek alanlar,talep ve başvurularınız, sözleşmeler, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri (Ör:Google Login, Facebook Login vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır.
3- Hukuki İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Yukarıda belirtilen kişisel veriler adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı / elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
4- Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Fatura Bilgileri, Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Müşteri Yorumları, Ürün Bilgileri, Kargo Bilgileri, Yetkili Servis Bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans ve
Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek
Hizmetlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi;
Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün /Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

4

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı/elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, e-postalar ve SAP programları vasıtasıyla toplanmaktadır.
5- İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri
(Bağlantı Zamanı / Süresi vb.)
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Veri Sorumlusu
Operasyonlarının Güvenliğinin Temini; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin
Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK ’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni’ nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır.

6- Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Şifrelenmiş Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; İade Süreçlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve
Denetimi; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Yetki Kişi, Kurum ve
Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı ve elektronik formlar, e-postalar ve internet sitesi içerisindeki talepler ve mesajlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
7- Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Çağrı Merkezi Ses Kayıtları
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Sonrası
Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin
Yürütülmesi; Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi; Yetki Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler çağrı merkezimize yapılan aramalar sırasında elektronik ortamda toplanmaktadır.
8- Lokasyon Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Konum Bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi; Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik
Aktivitelerin Yürütülmesi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen, detaylarına Rıza Metni'nden ulaşabileceğiniz;
 Açık Rıza
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Yukarıda belirtilen kişisel veriler kullandığınız internet tarayıcısındaki ve Şirketimiz mobil
uygulamasındaki tercihinize göre toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Müşterilere ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki ve/veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;  Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza,
 Yine yukarıda sayılan amaçlarla aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde (ürünün gönderimi için) satın alınan ürünün satıcısı, (ürünün teslimatı için) kargo
şirketleri, (ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için) bankalar ve diğer ödeme kuruluşları, (teslimat vb. hususlarda bilgi vermek üzere) toplu SMS / e-posta gönderiminde çalışılan iş
ortaklarımıza ve (gerektiğinde satış sonrası hizmetler için) tedarikçilerimize ve ürün yetkili servislerine, işbirliği içerisinde olduğumuz ve ortak kampanya yapılan iş ortaklarına,
 Alışveriş yapmış olduğunuz satıcının tedarikçi finansmanı sisteminden yararlanması halinde çözüm ortaklarımız aracılığıyla kimlik (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası) ve müşteri işlem (alışveriş yapılan satıcı bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi, fatura tutarı, atura tipi, vade tarihi, satın alınan ürün bilgileri) bilgileriniz KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve (ç) bendi

7
“veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak yetkili finansal kuruluşlara, 
 Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve
 Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

2- ÇEVRİMİÇİ KULLANICILAR
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi; Talep ve Şikayetlerin Takibi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz internet uygulamaları, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar vb.) ve tarafınızca beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Çevrimiçi Kullanıcılara ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki ve/veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;
 Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve
 Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

3- ÇALIŞANLAR, HİSSEDARLAR, STAJYERLER

8
ESNAFACANVER bünyesindeki çalışanlar, stajyerler ve hissedarlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece kendilerinin erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.
4- ÇALIŞAN ADAYLARI
VERİ KATEGORİLERİ
1- Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Ad – Soyad, Medeni Hal, Doğum Tarihi, Doğum Yeri
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi; İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması; Mülakat Süreçlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi;
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler ile Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır.
2- İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Cep Telefonu Numarası
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin
Yürütülmesi; İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması; Mülakat Süreçlerinin Yürütülmesi;
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

9
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler ile Özel
İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır.
3- Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Askerlik Durumu, Referans Bilgileri, Özgeçmiş Bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin
Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Ücret Politikasının Yürütülmesi; İnsan Kaynakları
Politika ve Süreçlerinin Planlanması
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve
 Özgeçmişte bulunan referans bilgileri için Açık Rıza
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler ile Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır.
4- Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:

10
Eğitim Geçmişi ve Detayları, Çalışma Geçmişi ve Detayları, Diploma Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi,
Bilgisayar Kullanım Bilgisi, Pozisyon/Unvan Bilgisi
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi; İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Ücret
Politikasının Yürütülmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler ile Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.), diğer mecralar (LinkedIn vb.) ve sizin beyanlarınız vasıtasıyla toplanmaktadır.
5- Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Engellilik Durumu
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi; Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması; İş Faaliyetlerinin
Yürütülmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen;
 Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile
finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan

11
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu verilerin KVKK’nın 6. maddesinde belirlenen sınırlamalar haricinde işlenmesi ancak açık rızanıza bağlı olarak gerçekleşecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler ile Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.), diğer mecralar (LinkedIn vb.) ve sizin beyanlarınız vasıtasıyla toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Çalışan adaylarına ait kimlik, iletişim, özlük ve mesleki deneyim bilgileri çalışan adaylarının bu konuda verecekleri izne bağlı olarak, KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;
 İştirakler ve bağlı ortaklıklara aktarılabilmekte ve
 Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan
programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

5- İŞ ORTAĞI YETKİLİLERİ VE ÇALIŞANLARI
VERİ KATEGORİLERİ
1- Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Ad – Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Fotokopisi
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Ticari ve/veya İş
Stratejilerinin Planlanması ve İcrası; Talep / Şikayetlerin Takibi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi
Verilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

12
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler kartvizitler, sözleşmeler, yüz yüze yapılan görüşmeler, elektronik
formlar ve çağrı merkezimize yapılan aramalar vasıtasıyla toplanmaktadır.
2- İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Adres
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Ticari ve/veya İş
Stratejilerinin Planlanması ve İcrası; Talep / Şikayetlerin Takibi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi
Verilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler kartvizitler, sözleşmeler ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla
toplanmaktadır.
3- İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Talep Bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları:

13
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi;
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Saklama ve
Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı / elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, e-postalar, SAP
programları vasıtasıyla toplanmaktadır.
4- Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri, Fatura Bilgileri Talep Bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Faaliyetlerin
Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Yukarıda belirtilen kişisel veriler elektronik ve basılı formlar
vasıtasıyla toplanmaktadır.

14

5- Hukuki İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla
Yazışmalardaki Bilgiler
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Yetkili Kişi, Kurum
ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv
Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin
Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı / elektronik
diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
6- Risk Yönetimi Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Ticari Risklerin Yönetilmesi için İşlenen Bilgiler
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Risk Yönetimi
Süreçlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; İç Denetim
Faaliyetlerinin Yürütülmesi,; İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

15
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, satış sürecinde, sözleşmeler
ile ve ilgili kişi tarafından beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
7- Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Çağrı Merkezi Ses Kayıtları
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Faaliyetlerin
Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış
Süreçlerinin Yürütülmesi; Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve
Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama
Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler çağrı merkezimize yapılan aramalar sırasında elektronik ortamda
toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

16
İş ortağı yetkilileri ve çalışanlarına ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8.
maddesindeki veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara
uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli
olduğu ölçüde;
 Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği
yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve
 İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, stratejik
planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla
tedarikçilerimize aktarılabilmekte ve
 Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan
programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.
Sosyal Medya Üzerinden Mağaza Başvurusu Kapsamında Potansiyel İş Ortağı/Yetkilisi (Satıcıların)
Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Veri Sorumlusu: ESNAFACANVER Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (“ESNAFACANVER”)
BAHÇELERARASI MAH. MİTHATPAŞA CAD. BAL-PA BLOK NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 BALÇOVA / İZMİR
Giriş
İş bu aydınlatma metni sosyal medya (Facebook, Instagram vb.) üzerinden internet sitemizde satıcı
olarak yer alabilecek potansiyel iş ortağı/yetkilileri ile iletişime geçmek ve portalımız hakkında bilgi
vermek amacıyla işlenen kişisel veriler kapsamında siz potansiyel iş ortaklarımızın/yetkililerinin
(satıcılarımızın) bilgi sahibi olmalarını sağlamak için hazırlanmıştır.
ESNAFACANVER olarak, sosyal medya reklamları üzerinden ESNAFACANVER Satıcı Ön Başvuru
Formunu doldurmanız vasıtasıyla tarafımız ile paylaşmış olduğunuz kimlik bilgilerinize (ad-soyad,
vergi kimlik numarası / T.C. kimlik numarası), iletişim bilgilerinize (elektronik posta adresi, cep
telefon numarası); müşteri işlem bilgilerinize (şirket unvanı, satış yapılacak ürün kategorisi) ilişkin
kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 5. maddesindeki “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri
için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri uyarınca otomatik olarak işlenecek, yukarıda
belirtilen amaçlar dâhilinde yurt içinde bulunan yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iştirakler ve
bağlı ortaklıklarımıza aktarılabilmekte; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
yurtdışında yerleşik teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan/kullanımımıza
sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.
Kişisel verilerinize ilişkin, KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan:
 Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

17
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
 Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesini talep
etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir
sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın
giderilmesini talep etme
haklarınız mevcut olup, işlenen kişisel verilerinize ilişkin hak ve talepleriniz ile ilgili başvuru
yöntemlerine Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu’ndan ulaşabilirsiniz.

6- TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARI
VERİ KATEGORİLERİ
1- Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Ad – Soyad, TC Kimlik Numarası, İmza, Kimlik Fotokopisi, Fotoğraf, SGK Sicil Numarası, Medeni
Durum, Doğum Tarihi ve Yeri, Aile Bireylerinin Ad ve Soyadları, Aile Bireylerinin T.C. Kimlik
Numaraları, Çocuk Sayısı, Ana / Baba Adı, Nüfus Cüzdanı Seri Numarası, Nüfus Cüzdanı Cilt Numarası,
Nüfus Cüzdanı Aile Sıra Numarası, Nüfus Cüzdanının Verildiği Yer, Nüfus Cüzdanı Veriliş Nedeni, Nüfus
Cüzdanı Veriliş Tarihi, Uyruk, Yabancı Kimlik Numarası, Evlilik Cüzdanı Fotokopisi, Cinsiyet
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine
Getirilmesi; Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi;
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini; Hukuk İşlerinin Takibi
ve Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin
Planlanması; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi; İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin
Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin
Yürütülmesi; Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi;
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

18
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı / elektronik formlar, sözleşmeler, taahhütnameler, e-postalar,
SAP programları, yüz yüze yapılan görüşmeler ve tedarikçiler tarafından yapılan gönderimler
vasıtasıyla toplanmaktadır.
2- İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Cep Telefonu Numarası, Ev Telefonu Numarası, Aile Bireylerinin
İletişim Bilgileri, Yerleşim Yeri Belgesi
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine
Getirilmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Sağlığı /
Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme
Süreçlerinin Yürütülmesi; Şirket'in Ticari ve/veya İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası; Teknik ve
Ticari İş ve İşlem Güvenliğinin Temini; Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı / elektronik formlar, sözleşmeler, taahhütnameler, e-postalar,
SAP programları, tedarikçiler tarafından yapılan gönderimler ve sizin beyanlarınız vasıtasıyla
toplanmaktadır.
3- Risk Yönetimi Bilgileri

19

İşlenen Kişisel Veriler:
Ticari Risklerin Yönetilmesi İçin İşlenen Bilgiler
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Risk Yönetimi
Süreçlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; İç Denetim
Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, satış sürecinde, sözleşmeler
aracılığıyla ve ilgili kişi tarafından beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
4- Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
SGK İşe Giriş - İşten Ayrılış Bildirgeleri, İzin Formları, Bordro Bilgileri, Özgeçmiş Bilgileri, Unvan
Bilgileri, Referans Bilgileri, Yan Haklar Bilgileri, BES Bilgileri, AGİ Kapsamındaki Bilgiler, Puantaj
Bilgileri, Mesai Kayıtları, Devam Çizelgeleri, Diploma Fotokopisi, Disiplin Soruşturması, Savunma
Yazıları, Resmi Yazışmalar, Zimmet Formları, Askerlik Durum Belgeleri, Aile Bireylerinin Eğitim
Durumu
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun
Yürütülmesi; Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi;
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması; İş Faaliyetlerinin
Yürütülmesi ve Denetimi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi
Verilmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Yan Haklar ve
Menfaatler Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

20
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve
 Referanslar için Açık Rıza
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı / elektronik formlar, sözleşmeler, taahhütnameler, e-postalar,
SAP programları, tedarikçiler tarafından yapılan gönderimler ve beyanlarınız vasıtasıyla
toplanmaktadır.
5- Hukuki İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Uyuşmazlık Olması
Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, İhbarnameler
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Faaliyetlerin Mevzuata
Uygun Yürütülmesi; Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerin
Yürütülmesi; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara
Bilgi Verilmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı / elektronik
diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
6- Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

21

İşlenen Kişisel Veriler:
Giriş – Çıkış Kayıt Bilgileri, Kamera Kayıtları
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Fiziksel Mekan
Güvenliğinin Temini; İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Risk Yönetimi Süreçlerinin
Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini; Veri
Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından
yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde
belirtilen;
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler CCTV kameralar aracılığıyla işlenmektedir.
7- İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
IP Adresi Bilgileri, Kullanıcı Adı ve Parola Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş – Çıkış Bilgileri, E-Posta Trafik
Logları, Kurumsal E-Posta Hesabı Arşivleri, Şifre ve Parola Bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi; Erişim Yetkilerinin
Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Denetimi; Risk Yönetimi
Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Veri Sorumlusu
Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

22
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Yukarıda belirtilen kişisel veriler bilgi güvenliği sistemleri ve
elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır.
8- Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Ücret, Banka Hesap Bilgileri, Vergi Muafiyeti Kapsamındaki Bilgiler, Avans / Borç / Bakiye Bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi; Denetim / Etik Faaliyetlerinin
Yürütülmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi;
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv
Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı / elektronik formlar, sözleşmeler, taahhütnameler, e-postalar,
SAP programları, tedarikçiler tarafından yapılan gönderimler ve beyanlarınız vasıtasıyla
toplanmaktadır.
9- Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Eğitim Bilgileri, İş Tecrübeleri, Yabancı Dil Bilgileri, Gidilen Kurs Bilgileri, Meslek İçi Eğitim Bilgileri,
Sertifikalar
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi; İnsan Kaynakları

23
Süreçlerinin Planlanması; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi; İş Sağlığı / Güvenliği
Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Ücret Politikasının Yürütülmesi;
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler özgeçmişler, sertifikalar ve diplomalar vasıtasıyla toplanmaktadır.
10- Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Çağrı Merkezi Ses Kayıtları
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İç Denetim
Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Müşteri
İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Talep /
Şikayetlerin Takibi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

24
Çağrı merkezimizde çalışan tedarikçi çalışanlarına ilişkin yukarıda belirtilen kişisel veriler, çağrı
merkezimize yapılan aramalar sırasında elektronik ortamda toplanmaktadır.
11- Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Engellilik Durumu, Sağlık Raporları, Kan Grubu Bilgisi, Aile Bireyleri Hakkında Sağlık Bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Sağlığı /
Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine
Getirilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen;
 Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu
hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile
finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu verilerin KVKK’nın 6. maddesinde belirlenen
sınırlamalar haricinde işlenmesi ancak açık rızanıza bağlı olarak gerçekleşecektir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler sağlık / engellilik raporları vasıtasıyla toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Tedarikçi çalışanlarına ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki
veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli
teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;
 Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklara ve aramızdaki
sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde iş ortaklarımıza,
 Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği
yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve
 Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan
programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.
7- TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARI
VERİ KATEGORİLERİ
1- Kimlik Bilgileri

25

İşlenen Kişisel Veriler:
Ad – Soyad, TC Kimlik Numarası, İmza Sirküleri, İmza, Kimlik Fotokopisi
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin
Takibi ve Yürütülmesi; İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi;
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi; Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Sözleşme
Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler kartvizitler, basılı / elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları,
sözleşmeler, taahhütnameler, e-postalar, raporlar, SAP programları ve yüz yüze yapılan görüşmeler
vasıtasıyla toplanmaktadır.
2- İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Cep Telefonu Numarası
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satın
Alım Süreçlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi;
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

26
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler kartvizitler, basılı / elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları,
sözleşmeler, taahhütnameler, e-postalar, raporlar, SAP programları ve yüz yüze yapılan görüşmeler
vasıtasıyla toplanmaktadır.
3- Hukuki İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Uyuşmazlık Olması
Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Risk Yönetimi
Süreçlerinin Yürütülmesi; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini; Yetkili Kişi, Kurum ve
Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı / elektronik
diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
4- İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri

27

Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin
Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri
İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep /
Şikayetlerin Takibi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı / elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, e-postalar, SAP
programları ve yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
5- İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
IP Adresi Bilgileri, Cihaz MAC Adresi, Kullanıcı Adı, Şifre ve Parola Bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi; Dolandırıcılıkların
Engellenmesi; İş Faaliyetlerinin Denetimi; Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv
Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

28
Yukarıda belirtilen kişisel veriler bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile
toplanmaktadır.
6- Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Fatura Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri, Cari Hesap Bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans ve
Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi; Mal / Hizmet Satın Alım
Süreçlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin
Yürütülmesi; Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı / elektronik formlar, sözleşmeler, taahhütnameler ve SAP
programları vasıtasıyla toplanmaktadır.
7- Risk Yönetimi Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Ticari / Teknik / İdari Risklerin Yönetilmesi İçin İşlenen Bilgiler
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin
Yürütülmesi ve Denetimi; İş Sağlığı Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Risk Yönetimi Süreçlerinin
Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Veri Sorumlusu Operasyonlarının
Güvenliğinin Temini; Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

29
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler bir etkinliğe veya eğitime katılımda, ilgili kişi tarafından beyan edilen
bilgiler ile resmi ve ticari yazışmalar vasıtasıyla toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Tedarikçi yetkililerine ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki
veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli
teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;
 Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklara ve aramızdaki
sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde iş ortaklarımıza,
 Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği
yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve
 Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan
programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

8- POTANSİYEL İŞ ORTAKLARI VE ÇALIŞANLARI
VERİ KATEGORİLERİ
1- Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin
yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

30
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak
işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları
Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
2- İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Cep telefonu numarası, elektronik posta adresi
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin
yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak
işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları
Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
3-Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Ticaret unvanı, satış yapılacak ürün kategorisi
Kişisel Veri İşleme Amaçları:

31
Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve
kuruluşlara bilgi verilmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri:
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak
işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları
Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Yolculara ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki veya “Kişisel
Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler
alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;
 Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklara ve aramızdaki
sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde iş ortaklarımıza,
 Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği
yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve
 Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan
programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

9- TEDARİKÇİ ADAYI VE ÇALIŞANLARI
VERİ KATEGORİLERİ
1- Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Ad-soyad
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, İletişim

32
faaliyetlerinin yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve
kuruluşlara bilgi verilmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için,
kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
2- İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Telefon numarası, elektronik posta adresi, firma adı, web sayfası bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları: Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış
süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin
yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi,
kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için,
kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
3- Diğer Bilgiler
İşlenen Kişisel Veriler: Görev bilgisi, Ürün Kategorisi, Firma Profili
Kişisel Veri İşleme Amaçları:

33
Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, İletişim
faaliyetlerinin yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve
kuruluşlara bilgi verilmesi, Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için,
kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Tedarikçi adaylarına/tedarikçi adayı çalışanlarına ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin
Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak,
sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;
 Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği
yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve
 Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan
programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

10- YOLCULAR
VERİ KATEGORİLERİ
1- Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, uyruk, Hes kodu, pasaport bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve
kuruluşlara bilgi verilmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

34
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki sebeplerine dayanılarak
işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları
Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz bilet satış ekranlarındaki elektronik formlar vasıtasıyla
toplanmaktadır.
2- İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Telefon numarası, elektronik posta adresi, fatura adresi
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve
kuruluşlara bilgi verilmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki sebeplerine dayanılarak
işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları
Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz bilet satış ekranlarındaki elektronik formlar vasıtasıyla
toplanmaktadır.
3-Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Kredi kartı numarası, kredi kartı CCV kodu ve kredi kartı geçerlilik tarihi
Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme
süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

35
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ESNAFACANVER tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki sebeplerine dayanılarak
işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları
Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz bilet satış ekranlarındaki elektronik formlar vasıtasıyla
toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Yolculara ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki veya “Kişisel
Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler
alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;
 Yine yukarıda sayılan amaçlarla aramızdaki sözleşmenin kapsamında mevzuata uygun bir
şekilde ödeme sistemleri kuruluşlarına, banka veya diğer finans kuruluşlarına ve bilet satışına
ilişkin iş ortaklığı yaptığımız acenteye,
 Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği
yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve
 Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan
programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

Kayıt Ol İNDİRİMLERDEN Haberdar Ol

İndirimlerden Haberdar Olmak İçin Mailini Kaydet.